Aktualności pielgrzymkowe
XXI MIĘDZYNARODOWA PIELGRZYMKA PIESZA Z SUWAŁK DO WILNA NA SZLAKU

Pod hasłem: „Żyć w komunii z Bogiem” wyruszyła na szlak XXI Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie. Prawie tysiąc pielgrzymów, przez dziesięć dni wędrowania, ma okazję pogłębić nauczanie Jana Pawła II, dotyczące błogosławieństw ewangelicznych. Poprzez te swoiste „rekolekcje w drodze”, pątnicy włączają się w realizację tegorocznego programu duszpasterskiego w naszej Ojczyźnie. Pragną także zgłębiać tajemnicę Bożego Miłosierdzia, odpowiadając na wezwanie Kościoła Litewskiego, gdzie rok 2011 jest ogłoszony czasem Bożego Miłosierdzia. Powyższe treści przybliżył pielgrzymom biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur, w homilii podczas mszy świętej na rozpoczęcie pielgrzymki, która była sprawowana 14 lipca br. w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Życzył on również wyruszającym na pielgrzymi szlak, by odnawiając i pogłębiając relację z Bogiem, stali się błogosławionymi, a odkrywając potrzeby idącego obok brata i siostry, uczyli się żyć w prawdziwej komunii z bliźnimi. Pielgrzymi, wędrujący w siedmiu, oznaczonych kolorami grupach, mają do pokonania 260 kilometrów. Na pątniczym szlaku odwiedzą ich również: kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego oraz kardynał Józef Glemp, Prymas Senior. Opiekę nad całością pielgrzymki od początku jej powstania sprawują salezjanie. W prowadzenie poszczególnych grup od wielu lat włączają się również pallotyni, franciszkanie oraz księża diecezjalni. Na pielgrzymim szlaku nie brakuje też sióstr i braci zakonnych. Pielgrzymka ma charakter międzynarodowy, nie tylko ze względu na przebiegający przez tereny Polskie i Litwy szlak, ale również dlatego, że pielgrzymują w niej pątnicy z Niemiec, Belgii, USA i oczywiście Litwy. Wędrującym do Ostrej Bramy towarzyszy rzesza pielgrzymów duchowych. Dzięki internetowi, a także transmisjom Radia Maryja, mogą oni na bieżącą śledzić relacje z pielgrzymki i włączać się we wspólną modlitwę. Powyższe relacje, jak również szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.suwalki-wilno.salezjanie.pl.

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 940024